Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 18. august 2017

Nytt om messer i vestfylket.

I det siste har det vist seg at det er langt flere aktive katolikker bosatt rundt og i Lyngdal enn i Farsund/Listaområdet. Derfor flyttes de faste månedlige lørdagsmessene i høst fra Farsund til Lyngdal. Katolikker i Farsund/Listaområdet som har problemer med å komme seg til Lyngdal til messe bes om å kontakte Elisabeth på telefon 97985890, så skal vi prøve og organisere transport.Lyngdal:
 Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30

Lørdag 26.8
Lørdag 30.9
Lørdag 14.10( på engelsk)
Mandag 28.10
Lørdag 25.11
Tirsdag 26.12(2. juledag)

Flekkefjord:
Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:

Lørdag 26.8
Lørdag 30.9
Lørdag 14.10( på engelsk)
Mandag 28.10
Lørdag 25.11
Tirsdag 26.12(2. juledag) 

Mandal:
På grunn av sogneprestens permisjon blir det ikke faste messer på Stella Maris i høst

mandag 14. august 2017

Marias himmelfart

Tirsdag 15. august er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Dagen feires med høymesse kl 18 i St.Ansgar.


 katolsk.no kan vi lese:
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


Mer om denne minnedagen hertorsdag 10. august 2017

Kollekt uke 31


Lørdag 5. august. Messe kl. 13.00                         kr.   726,-
Lørdag 5. august. Filippinsk messe 17.00              «   1045,-
Søndag 6. august. Messe kl. 11.00                         «    2853,-
Søndag 6. august. Messe kl. 13.00                         «    1865,-

                                                                         SUM kr. 6489,-


                                                              Hittil i år :   kr. 297.150,-


Tusen takk for ditt bidrag!


torsdag 3. august 2017

Tradisjonell latinsk messe


Søndag 6. august kl 09.00 feires det tridentinsk messe i St. Ansgar. Det vil si tradisjonell latinsk messe etter messeboken fra 1962.   Alle er velkommen!Les sogneprestens orientering om tridentinsk messe her

Kollekt uke 29/30Mandag 17. juli. Filippinsk messe  kl.16            Kr.   824,-  
Lørdag 22. juli. Messe kl. 13.00                          kr.   808,-
Søndag 23. juli. Messe kl. 11.00                         «    3020,-
Søndag 23. juli. Messe kl. 13.00                         «    1782,-
Søndag 23. juli. Caldeisk messe kl. 15.00           «      931,-
Lørdag 29. juli. Olavsmesse kl. 13.00                 «    1266,-
Lørdag 29. juli. Filippinsk messe  kl. 14.30        «      763,-
Søndag 30. juli. Messe kl. 11.00                          «    2903,-
Søndag 30. juli. Messe kl. 13.00                          «    2600,-

                                                                    SUM kr. 14897,-

 Hittil i år :   kr. 290.661,-

Tusen takk for ditt bidrag!tirsdag 25. juli 2017

Olsok i St. Ansgar

Lørdag  29. juli er Olsok, Høytiden for Olav den Hellige – Norges vernehelgen.
 Messe kl. 13.
 Etter messen er alle invitert til olsokfeiring med enkel servering i Kiga. Hjertelig velkommen til alle!

Les om Olav den hellige her

onsdag 19. juli 2017

Kollekt uke 27/28


Lørdag 8. juli. Messe kl. 13.00               kr.   481,-
Søndag 9. juli. Messe kl. 11.00               «    3651,-
 Søndag 9. juli. Messe kl. 13.00              «  2156,-
Lørdag 15. juli. Messe kl. 13.00              «   390,-
Lørdag 15. juli. Messe spansk kl. 17.00  «   830,-
Søndag 16. juli. Messe kl. 11.00              «  3811,-
Søndag 16. juli. Messe kl. 13.00              «  1289,-

                                                       SUM kr. 12608,-

 Hittil i år :   kr. 275.764,-

Tusen takk for ditt bidrag!


onsdag 12. juli 2017

Kollekt uke 26


Lørdag 1. juli. Messe kl. 13.00                       kr.   326,-
Søndag 2. juli. Messe kl. 11.00                      «    3647,-
Søndag 2. juli. Messe kl. 13.00                      «    2419,-
Søndag 2. juli. Messe kald. Kl.15.00             «      588,-


                                                              SUM kr. 6980,-

Hittil i år :   kr. 263.156,-


Tusen takk for ditt bidrag!


lørdag 1. juli 2017

Kollekt uke 24/25


 
Lørdag 17. juni. Messe kl. 13.00                    kr.   529,-
Søndag 18. juni. Corpus Christi kl. 11.00       «   4786,-
Lørdag 24. juni. Messe vietn. Kl. 11.00          «   2287,-
Lørdag 24. juni. Messe kl. 13.00                     «     237,-
Lørdag 24. juni. Messe fransk                         «     345,-
Lørdag 24. juni. Messe caldeisk kl. 15.00       «     808,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 9.15                       «    1132,-  
Søndag 25. juni. Messe kl. 11.00                     «    2215,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 13.00                     «   2460,-
Søndag 25. juni. Messe kl. 18.00                     «     549,-

                                                               SUM kr. 15348,-

Hittil i år :   kr. 256.176,-

Tusen takk for ditt bidrag!mandag 26. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 25.JUNI 2017


 Dette er siste kunngjøringer før sommerferien. De nærmeste ukene blir det ingen kunngjøringer

Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Det er ingen messe torsdag kl. 11 i juli og august.

Torsdag 29. juni er høytiden for apostlene Peter og Paulus. Messe kl. 18.00


Søndag 2. juli er det messe på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00

Det er ingen messe søndag kl. 09.15 eller kl. 18.00 i juli og august


Det er ingen messer i Mandal, Farsund og Flekkefjord i juli og august.

tirsdag 20. juni 2017

St. Hansaften på Stella Maris
Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris komiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!

mandag 12. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG11.JUNI 2017
Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Torsdag 15. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Lørdag 17. juni er det katekese for 8. klasse til vanlig tid. Det er katekese for 9. klasse for dem som ikke var med på Stella Maris. 9. klasse begynner kl. 13.00Søndag 18. juni feirer vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.

Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris kommiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!


Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

søndag 4. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 4.JUNI 2017
Mandag 5. juni blir det 2. pinsedags høymesse kl. 11.


Tirsdag 6. juni kl. 19.00 er det møte i menighetsrådet

 Onsdag 7.juni har den nye damegruppen møte fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Torsdag 8. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Til alle kateketer. Husk lærermøte torsdag kveld.


Lørdag 10. juni er det siste katekese før sommeren. Alle klasser fra 1. til 7. møter til vanlig tid.


Lørdag 10. juni kl. 14.00 er det messe på spansk


Søndag 11. juni kl. 14.00 er det messe på Stella Maris i Mandal.Søndag 18. juni ferier vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

Juniorklubbens sommeravslutning

Med bilder fra Juniorklubbens sommeravslutning i Aquarama i mai takker vi barn og ledere for et flott år, og ønsker alle velkommen tilbake i september. Sommerhilsener fra Dung og Mona.
fredag 2. juni 2017

Kollekt uke 21


Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 9.15                    kr.     956,-
Kr. Himmelfartsd. Stella Maris                         «    1067,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 11.00                   «    1977,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 18.00                   «      480,-  
Lørdag 27. mai. Messe kl. 13.00                       «      293,-  
Lørdag 27. mai. Messe fransk kl. 16.00            «      273,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 9.15                         «    1696,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 11.00                       «    2452,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 13.00                       «    1667,-
Søndag 28. mai. Stella Maris (konf.saml)         «      290,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 18.00                       «     346,-
 
                                                                  SUM kr. 11497,-

Hittil i år :   kr. 219.637,-


Tusen takk for ditt bidrag!