Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

lørdag 11. november 2017

Kunngjøringer søndag 12.11


St. Ansgar menighet

KUNNGJØRINGTirsdag 14/11      kl. 18:00    Messe
                                            etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 15/11      kl. 18:00     Messe

Torsdag 16/11     kl. 11:00     Formiddagsmesse
                                            felles lunsj etter messen
                             kl. 18:00     Messe

Fredag 17/11       kl. 17:00     Anledning til skriftemål
                             kl. 18:00     Messe
                                                      
Lørdag 18/11       kl. 13:00     Messe  
                             kl. 14:00     Messe på spansk
                            kl. 15:00     Messe i Stella Maris kapell (Mandal)
                            kl. 18:00     Messe på polsk  

Søndag 19/11      kl. 09:15     Messe på polsk  
                               kl. 11:00     Høymesse  
                             kl. 13:00     Messe på vietnamesisk           

+ Andre kunngjøringer:

* "Vi trenger en ny kateket til søndagsskolen. Kunne det være noe for deg? Det er snakk om en søndag i måneden der du vil få ansvar for evangelieforklaring for barn (...) Ta gjerne kontakt med en av oss for å få vite mer. M.v.h. Marit, Mogens og Christina. (Epost: marit.hunnes@gmail.com - Mobnr. 473 84 017).
* Menighetsrådet møtes onsdag 15/11 etter kveldsmesse i Kiga.
* "Unge voksne inviterer til bowlingkveld søndag 19/11. Oppmøte ved menighetslokalet kl. 18:00! Alle mellom 18 og 35 år er hjertelig velkommen!"
* Bilder fra konfirmasjonsmesse 02/09 lagret i USB-minnepinne kan hentes i sakristiet etter messene.

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Ønsker dere en riktig god søndag!

søndag 5. november 2017

Kunngjøringer søndag 5. november

St. Ansgar menighet
Tirsdag 07/11      kl. 18:00    Messe
                                                etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 08/11      kl. 18:00     Messe

Torsdag 09/11     kl. 11:00     Formiddagsmesse
                                               felles lunsj etter messen
                            kl. 18:00     Messe

Fredag 10/11       kl. 17:00     Anledning til skriftemål
                             kl. 18:00     Messe
                                                      
Lørdag 11/11       kl. 13:00     Katekesemesse  
                             kl. 18:00     Messe på polsk  
                         
Søndag 12/11      kl. 09:15     Messe på polsk  
                               kl. 11:00     Høymesse  
                            kl. 13:00     Messe på vietnamesisk           

                  ®     kl. 09:00 Messe på polsk i Stella Maris kapell (Mandal)

+ Andre kunngjøringer:

* Bilder fra konfirmasjonsmesse 02/09 i USB-minnepinne er nå tilgjengelig og kan hentes i sakristiet etter messene.
* "Alle i aldersgruppen 18-35 år inviteres til møte i Unge voksne gruppen i kveld søndag 05/11 kl. 18:00 i Kiga. Det blir felles måltid samt sosialt samvær. Vi vil også besøke kirkegården for å tenne lys på menighetens prestegraver. Vel møtt!"
* Lørdag 11/11 er det igjen katekese for barn og unge i menigheten. Klassetrinnene 1.-4. har undervisning kl.10:00-14:00. Klassetrinnene 5.-9. har katekese kl. 13:00-17:00. Husk katekesemesse kl. 13:00!

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Ønsker dere en riktig god søndag!

onsdag 1. november 2017

Kollekt uke 42/43


Lørdag 14. okt. Filippinsk messe             kr. 1064,-
Lørdag 21. okt. Messe kl. 13.00                 «   540,-
Lørdag 21. okt. Spansk messe kl. 14.00     «   892,-
Lørdag 14. okt. Polsk messe kl. 18.00        «   283,- 
 Søndag 21. oktober. Messe kl. 9.15           « 1865,-
Søndag 21. oktober. Messe kl. 11.00          « 1929,-
Søndag 21. oktober. Messe kl. 13.00          « 1986,-
Søndag 21. okt. Messe Stella Maris 15.00  «   511,-
Lørdag 28. oktober. Messe kl. 13.00           «   592,-
Søndag 29. oktober. Messe kl. 9.15             « 2472,-
Søndag 29. oktober. Messe kl. 11.00           « 3741,-
Søndag 29. oktober. Messe kl. 13.00           « 2486,-
Søndag 29. okt. Fransk messe kl. 14.00      «   354,-
Søndag 29. okt. Messe Lyngdal 14.00         «   889,-
Søndag 29. oktober. Messe kl. 18.00           «   516,-
Søndag 29. 0kt. Messe Fl.fjord kl. 17.00     «   400,-
Messe filippinsk (?)                                      «   701,-
                                                           SUM kr. 21221,-

Hittil i år :   kr. 411.139,-

Tusen takk for ditt bidrag!


mandag 30. oktober 2017

Allehelgensdag, Allesjelersdag - og litt om halloween

Allehelgensdag, 1. november, feires høymesse kl. 18.00. Kl. 19.30 blir det messe på polsk

Allesjelersdag, 2. november,  feires det requiemmesse kl. 18. Kl. 19.30 blir det messe på polsk.

I requiemmessen ber vi for alle de avdøde, men særlig for menighetens avdøde det siste året. I forbønnsboken som ligger bak i kirken kan alle som vil skrive navnene på sine kjære avdøde.Messen bes for dem også.


Etter gammel katolsk tradisjon oppfordres vi til å besøke kirkegården den første uken i november, og be for de avdøde der.

Allehelgensdag heter på engelsk All Saints eller All Hallows, og noen av skikkene i forbindelse med allehelgensaften 31. oktober, «hallowe'en» overlever i diverse folkelige tradisjoner, men på grunn av deres tilknytning til ånder og spøkelser blir de av mange i dag feilaktig assosiert med Allesjelersdag 2. november. Det var en folkelig overtro at på denne dagen kunne sjelene i skjærsilden vise seg på jorden og hjemsøke dem som hadde gjort dem noe mens de levde. De kunne vise seg som spøkelser eller hekser, og man trodde også at det hjalp å gi almisser i form av penger, kaker eller frukt. Noen av skikkene overlever i folkelige tradisjoner, men er i dag assosiert med «hallowe'en», allehelgensaften 31. oktober. Det har etterhvert blitt tradisjon i Norge blant barn med halloweenfeiring, en variant av den amerikanske, som trolig kom fra irske immigranter i USA. Les mer her I den katolske kirke er Allehelgensdag nettopp det - festdagen for alle helgener, alle som allerede er i himmelen hos Gud. Dagen feires 1. november. Se mer her
Allesjelers dag, 2. november, er dagen hvor vi minnes våre avdøde - allerede helgener, eller på vei til å bli det. Les mer her


I det protestantiske Norge har man i praksis fylt Allehelgensfeiringen med tradisjonene fra Allesjelersdag. Den norske kirke feirer Allehelgensdag første søndag i november, men siden man her ikke er opptatt av helgenbegrepet, brukes dagen isteden til å minnes de avdøde. Mange steder inviterer man spesielt folk som har mistet noen det siste året, og ber for dem under gudstjenesten.

søndag 29. oktober 2017

Kunngjøringer søndag 29. oktober

St. Ansgar menighet

KUNNGJØRINGTirsdag 31/10      kl. 18:00    Messe
                                            etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 01/11      kl. 18:00     Messe: Allehelgensdag
                             kl. 19:30     Messe på polsk

Torsdag 02/11     Formiddagsmesse er avlyst!
                             kl. 18:00     Messe: Allesjelers dag
                             kl. 19:30     Messe på polsk

Fredag 03/11       kl. 17:00     Sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål
                             kl. 18:00     Messe
                                                      
Lørdag 04/11       kl. 13:00     Messe  
                              kl. 16:00     Messe på vietnamesisk
                              kl. 18:00     Messe på polsk  
                         
Søndag 05/11      kl. 09:15     Messe på polsk  
                               kl. 11:00     Høymesse  
                             kl. 13:00     Messe på vietnamesisk           
                             kl. 15:00     Messe etter kaldeisk ritus


+ Andre kunngjøringer:

* Bilder fra konfirmasjonsmesse 02/09 i USB-minnepinne er nå tilgjengelig og kan hentes i sakristiet etter messene.
* SAUL har aktiviteter fredag kl. 19:00-22:00 i Kiga.
* "Alle i aldersgruppen 18-35 år inviteres til møte i Unge voksne gruppen neste søndag 05/11 kl. 18:00 i Kiga menighetslokalet! Det blir felles måltid samt sosialt samvær. Vi vil også besøke kirkegården for å tenne lys på menighetens prestegraver. Vel møtt!"


Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Ønsker dere en riktig god søndag!