Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

torsdag 8. oktober 2015

Slik ble vår nye korsvei til!

Jeannine Lyngsvåg i arbeid
St.Ansgar fikk i høst ny korsvei, og  her kan interesserte lese om hvordan den ble til.

Kollekt uke 40


Lørdag 3. oktober. Messe kl. 13.00     kr.          728,-
Søndag  4. oktober. Messe kl. 9.30     «           1585,-
Søndag  4. oktober. Messe kl. 11.00   «           4200,-
Søndag  4. oktober. Messe kl. 13.00   «           1863,-
Søndag  4. oktober. Messe kl. 18.00   «             800,-   

                                                           SUM kr. 9176,-


Sum hittil i år.  Kr  392.683,-Hjertelig takk for alle bidrag!

tirsdag 6. oktober 2015

Oktober er rosenkransmåneden!

Onsdag 7.10 er minnedagen for Vår Frue av rosenkransen. Etter kveldsmessen kl. 18.00 blir det rosenkransbønn. Deretter blir det Mariaandakt på engelsk.


Oktober kalles gjerne "rosenkransmåneden". Da er det vanlig å legge ekstra vekt på å be rosenkransen, privat og felles, ofte i kirken før eller etter messen.

I St.Ansgar er det rosenkransbønn på norsk hver onsdag etter kveldsmessen i oktober.

Det er flere tradisjoner rundt rosenkransens opprinnelse.
Mange mener den har utviklet seg gradvis i klostrene.
En legende forteller at Jomfru Maria viste seg for den hellige Dominikus i klosteret Prouille og ga ham rosenkransen for å hjelpe ham i arbeidet med å omvende katarene.

 Hvordan brukes så en rosenkrans? Vi sakser fra katolsk.no:
Ordet rosenkrans har på norsk flere betydninger. Den ene er betegnelsen på et kjede. Bønnekjeder er å finne i flere religioner, men den kristne rosenkransen har sitt særpreg. Den er på noen måter å sammenligne med et perlekjede der perlene er delt i grupper på ti, adskilt med en enkeltstående kule mellom de såkalte dekadene. Der kjedet sluttes, er det gjerne et lite "påheng" som består av fire kuler og et kors. Rosenkransen er altså en ting. Den kan være av ulik størrelse, utseende og materiale, men den er like fullt en ting. Den kan holdes, tas på, bæres med seg, ses og til og med luktes. Og det er det som er dens ytre funksjon. Den er ikke ment som pyntegjenstand, men er en bruksting.

Her er "Fader vår", "Hill deg, Maria" og "Ære være" å regne som elementer som må være med for at bønnen skal kunne kalles rosenkrans. Disse bønnene resiteres etter at man har annonsert rosenkransens "mysterier" - vanligvis hendelser fra Jesu liv, død og oppstandelse. Rosenkransen er altså på et vis regelstyrt.Les mer her
Se også artikkelsamling her

søndag 4. oktober 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 4 OKTOBER 2015Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.

Onsdag 7. oktober er det rosenkransbønn på norsk etter kveldsmessen. Deretter blir det Maria-andakt på engelsk.

Torsdag 8. oktober er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.

Fredag 9. oktober er det skriftemål fra kl. 17.15 til 17.45. Messe kl. 18.

Lørdag 10.oktober er det katekese. 1. til 4. klasse kl. 10-14 og 5. til 7. klasse kl. 13-17.  8. klasse møter kl. 14

Vi minner også om Stella Maris-dugnaden lørdag 10. oktober – start kl. 09.00.
jo flere vi blir, jo raskere blir vi ferdig. Vi ber derfor om tilbakemelding/påmelding :
Vietnamesisk gruppe: Vaktmester Tam tlf. 476 61 749 eller Phong Mai tlf. 906 44 049.
Polsk gruppe: Knut Arne Grosaas (tlf 941 44 310)
Andre : Til ovennevnte eller Tore Heidenreich (Tlf. 902 96 115).


Fra og med søndag 11. oktober vil messe på polsk begynne 15 minutter tidligere, altså kl. 09.15. Dette gjøres for å få litt mer tid mellom messene.

Søndag 11. oktober kl. 14 er det messe på Stella Maris i Mandal.

onsdag 30. september 2015

Dugnad på Stella Maris

Czyn społeczny Stella Maris, Mandal – Leirvikveien 16.
Sobota 10. Pażdziernika - Malowanie wewnątrz
Rozpoczęcie godzina 09.00
Zachęcamy wszyskie grupy językowe w naszej parafii aby wzieły udział w czynie społecznym. Parafianie przygotują posiłek dla uczestniczących, z wiązku z tym zachęcamy do zapisywania się, by państwo zatwierdzili swój udział to będzie przygotowana wystarczająca ilość posiłków.
Na terenie Stella Maris należający do naszej parafii w tym roku przeprowadzono wiele dużych napraw zarówno zewnątrz jak i wewnątrz budynku głównego
ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, tym razem pozostało malowanie śćian i sufitów.
Jest już kilka zgłoszeń udziału w czynie ze strony innych narodowości ale nadal są potrzebni chętni do udziału w pracach.
Arne tel. 94144310, knutar88@gmail.com lub do ks. Piotra Gwiżdż.

Można również wpisać się na listę po Mszy Św. 4 pażdziernika na tablicy ogłosień dla Polaków w kościele.
Polacy włożyli dużo pracy w czynie 21. marca gdzie m.in. wysprzątano całą piwnicę i otoczenie na zewnątrz.

Kollekt uke 39Lørdag 26. sept. Kroatisk messe kl. 12.00          Kr .     262,-
Lørdag 26. september. Messe kl. 13.00              «          582,-
Lørdag 26. sept. Fransk messe 16.00                  «          337,-
Lørdag 26. sept. Messe tagalog kl. 14.00           «          817,-
Lørdag 26. sept. Fars/Fl.fjord kl.                        «          524,-
Søndag  27. september. Messe kl. 9.30               «        1622,-
Søndag  27. september. Messe kl. 11.00             «        2586,-
Søndag  27. september. Messe kl. 13.00             «        6320,-
Søndag 27. sept. Messe Stella Maris kl. 14.00    «          621,-
Søndag  27. september. Messe kl. 18.00            «           175,-
                                                                        SUM kr. 13.846,-

Sum hittil i år.  Kr  383.507,-

Søndagens kollekter går til Caritas!    


Hjertelig takk for alle bidrag!

lørdag 26. september 2015

KUNNGJØRINGER SØNDAG 27 SEPTEMBER 2015


Denne uken er det messe mandag til fredag kl. 18.

Mandag 28. september kl. 18 er det tradisjonell latinsk messe etter 1962 messeboken.

Torsdag 1. oktober er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.

Fredag 2. oktober er det sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl 17 til 17.45. Messe kl. 18.


Vi minner om Stella Maris-dugnaden lørdag 10. oktober – start kl. 09.00.
Vi legger også opp til en sosial kveld med god mat og drikke fredag kveld (9.oktober) for de som er interessert. Da er det selvsagt anledning til overnatting.
Så, jo flere vi blir, jo raskere blir vi ferdig. Vi ber derfor om tilbakemelding/påmeldinginnen 1.oktober til :
Vietnamesisk gruppe: Vaktmester Tam tlf. 476 61 749 eller Phong Mai tlf. 906 44 049.
Polsk gruppe: Knut Arne Grosaas (tlf 941 44 310)
Andre : Til ovennevnte eller Tore Heidenreich (Tlf. 902 96 115).

fredag 25. september 2015

Messer i vest

Husk messe i Farsund kl. 14 og messe i Flekkefjord kl. 17 lørdag 26.9!. Mer info her

onsdag 23. september 2015

Kollekt uke 38


Lørdag 30. mai. Filippinsk Lyngdal             kr.      915,-
Lørdag 19. sept. Konfirmasjon kl. 11.00      «       2746,-
Lørdag 19. sept. Spansk messe kl. 14.00     «          553,-
Søndag  20. september. Messe kl. 9.30        «        1485,-
Søndag  20. september. Messe kl. 11.00      «        3100,-
Søndag  20. september. Messe kl. 13.00      «        1430,-
Søndag  20. september. Messe kl. 18.00      «           438,-
                                                                 SUM kr. 10667,-

Sum hittil i år.  Kr  369661,-Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 21. september 2015

Tid for juniorklubb igjen!

St. Ansgar juniorklubb

Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

Dager:            Fredag 25.09.            klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                       Fredag 23.10             klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                       Fredag 27.11             klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                      
Påmelding innen onsdag 23.09., onsdag 21.10. og onsdag 25.11. til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:  Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044
           
Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere   her


I september er temaet høst. Vi skal
·      ha ballongleken
·      trykke spisebrikker med forskjellige høstmotiver
·      lage edderkopper av piperensere
·      lage lasagne
·      be og synge  i kirka

I oktober er det kinokveld i menighetssalen. Vi skal        
·      se en kristen film
·      kose oss med popkorn
·      kveldsmaten er en overraskelse                      
·      be og synge i kirka


I november er det juleverksted. Vi skal
·      ha mimeleken
·      lage juletre av finer og pynte det
·      lage lykter og julekort
·      bake cookies
·      spise julegrøt med mandel

·      be og synge i kirka