Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 23. september 2016

Messer i Farsund og Flekkefjord

Det blir ikke messer i Farsund og Flekkefjord i september. Messedatoer disse steder er:

Lørdag 29.10
Lørdag 3.12
2. juledag, 26.12

INFORMASJONSKURS OM KATOLSK TRO


Velkommen til informasjonskurs om katolsk tro og kristenliv. Kurset er uforpliktende og åpent for alle som vil lære mer om hva Den katolske kirke tror, lærer og praktiserer. Kurset egner seg for dem som vurderer å bli katolikk, men egner seg like godt for katolikker som ønsker å lære mer.

Kurset går på torsdager kl 18.45-20.45 på følgende datoer frem til jul:

13/10
20/10
10/11
24/11
8/12

Kurset fortsetter i januar


Påmelding (ikke bindende) til Kristiansand@katolsk.no
eller pr telefon 38 02 42 25 til sognekontoret (Kun i kontortiden tir-fre 10-14)
Hjertelig velkommen!

Kollekt uke 37
Lørdag 17. sept. Messe kl. 13.00           kr.     698,-
Søndag 18. sept. Messe kl. 9.15               «   1894,-
Søndag 18. sept. Messe kl. 11.00              «   2526,-
Søndag 18. sept. Messe kl. 13.00              «   1691,-
Søndag 18. sept. Messe engelsk kl. 18      «     276,-

                                                           Sum  kr. 7085,-


Sum hittil i år: 336.096,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 19. september 2016

Oppstart i juniorklubben!

Har du barn fra 3. til 7. klasse?

Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.


Dager:            Fredag 23.09. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                       Fredag 21.10. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                       Fredag 25.11. klokka 18.30–20.45 i menighetssalen.
                                   

Kontaktpersoner:  Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jardim mob. 95856044

Bilder fra tidligere klubbkvelder finner dere her på bloggen, finn også juniorklubb i spalten til høyre, så kan man se mange flere bilder

I september blir vi kjent med hverandre.  Vi skal
·      ha ballongleken og stolleken
·      ha bingo med premier
·      lage taco
·      bygge tårn med spagetti og marshmallows
·      ha aktiviteter ute
·      be og synge  i kirka

I oktober har vi kino kveld. Vi skal                                    
·      se en kristen film
·      kose oss med popcorn, ostepop og frukt
·      lage pølsehorn
·      be og synge i kirka

I november har vi juleverksted. Vi skal                                  

·      lage lys med engledecoupace
·      lage julekort
·      lage juletre/snøkrystaller/stjerner
·      bake pepperkaker
·      spise julegrøt med mandel
be og synge i kirka          

KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. SEPTEMBER 2016
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Fredag 23. september kl. 18.30 starter juniorklubben opp for høsten. Juniorklubben er for alle fra 3. til 7. klasse, med mat, hobbyaktiviteter og avslutning i kirken til slutt. Se oppslag ute i gangen eller her på bloggen

Lørdag 24. september kl. 14.00 er det messe på tagalog.

Søndag 25. september er Caritas-søndag. Alle kollektene vil gå til Caritas. Det vil også bli salg av suppe etter 11-messen og 13-messen, til inntekt for Caritas.

torsdag 15. september 2016

Kollekt uke 36Lørdag 10. sept. Messe kl. 13.00                   kr.   1236,-
Søndag 11. sept. Messe kl. 9.15                       «   1484,-
Søndag 11. sept. Messe kl. 11.00                     «   3302,-
Søndag 11. sept. Messe kl. 13.00                     «   2541,-
Søndag 11. sept. Messe engelsk kl. 18             «     450,-

                                                                 Sum  kr. 9013,-

Sum hittil i år: 329.011,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

onsdag 14. september 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. SEPTEMBER 2016
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Messe på torsdag formiddag vil starte opp 13. oktober.


Lørdag 17. september kl. 16.00 er det messe på fransk


Ny utgave av Caritas-info er kommet. Ta med et blad, fra stativet ute i gangen i St.Ansgar

Ny utgave av det polskspråklige bladet Informator Katolicki er også kommet. De ligger ute i gangen i St.Ansgar, ta med et blad.

fredag 9. september 2016

Stella Maris

Det er ikke messer på Stella Maris i september.

Holy Mass in EnglishWelcome to Holy Mass in English on

Sunday, 11th of September,  6PM

Nå begynner katekesen!
For 1. klasse til 7. klasse er katekesen på lørdager:
1. klasse til 4. klasse klokken 10.00 – 14.00.
5. klasse til 7. klasse klokken 13.00. – 17.00.

Det er katekese på disse lørdagene:
Høsten 2016: 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. desember
Våren 2017: 14. januar, 11. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai og 10. juni

I 2017 er det 1. kommunion lørdag 3. juni.

Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13.00 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen.  

For 8. klasse og 9. klasse er det katekesen på lørdager:
8. klasse og 9. klasse klokken 11.00 - 15.00

Dette er katekesekalenderen:
Høsten 2016
: 17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember
Våren 2017: 21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juniI 2017 er det konfirmasjon 2. september. 

torsdag 1. september 2016

Kollekt uke 34

   
Lørdag 14. mai. Messe i Lyngdal      kr.   904,-
Lørdag 30. juli. Messe i Lyngdal       «     878,-
Søndag 28. august. Messe kl. 9.15     «   1812,-
Søndag 28. august. Messe kl. 11.00    «   2980,-
Søndag 28. august. Messe kl. 13.00    «   2234,-

                                                     Sum  kr. 8808,-

Sum hittil i år: 308.952,- Hjertelig takk for alle bidrag!

onsdag 31. august 2016

Konfirmanter, se her!Nå nærmer den store dagen seg, og her er et par viktige beskjeder.

I dag, 31.8, er det felles forberedelsesmøte kl. 16.30 Det blir skriftemål, messe, felles måltid og øvelse. Husk mat til å sette på fellesbordet, og ferdig utfylt ark som dere har fått i posten.

På lørdag 3.9. er messen flyttet til Kristiansand domkirke. Da blir det plass til familie og venner! Messen begynner kl. 11, oppmøte senest 10.15.søndag 28. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. AUGUST 2016
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Lørdag 3. september kl. 11.00 er det konfirmasjon i vår menighet. Det blir imidlertid en viktig forandring. På grunn av det store antallet konfirmanter i år ville vi få store plassproblemer i vår kirke. Messen er derfor flyttet til Kristiansand domkirke. Men messen er fortsatt kl. 11.00. Nå har vi nok plass og kan ønske alle som vil delta hjertelig velkommen.


Det blir ingen messe kl. 13.00 denne lørdagen.


Fra søndag 11. september blir det igjen messe kl. 18.00. Messen på søndag kveld vil feires på engelsk.

From Sunday 11 September there will be an evening mass in english every Sunday at 6PM


fredag 26. august 2016

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra menighetsrådet august 2016


Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og består av:

Luan Van Nguyen (leder),  Elisabeth Vetland (sekretær), Jocelyn Augland, Mazin Aziz, Randi Birkeland,  Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan,  Martyna Fojcik,  Phong Khac Mai,  Joanna Rodziewicz.


I løpet av det kommende år ønsker p. Frode å starte opp et tilbud for unge voksne. Dette blir sannsynligvis søndager etter aftenmessen. Interesserte kan kontakte ham. Han ønsker også at menigheten skal få et barnekor. For å få til dette er det nødvendig med innsats fra frivillige til å drive koret. Interesserte kan melde seg til ham.

Menighetsrådet ønsker også at det dannes flere komitéer som kan hjelpe til med praktisk arbeid for menigheten. Komitéene vil ha kontaktpersoner fra menighetsrådet, men skal også bestå av andre medlemmer av menigheten. Det er behov for en festkomité som kan stå ansvarlig for diverse arrangementer i menigheten. Vi trenger også en bygnings/eiendomskomité, som kan ta hånd om alt som angår bygningene våre. I tillegg vil selvsagt Stella Mariskomitéen bestå. Alle komitéene trenger medlemmer, så her er det bare å melde seg til sognepresten eller Luan! J


Kollekt uke 31-32-33


Lørdag 6.august. Messe kl. 13.00      Kr     615,-
Søndag 7.august. Messe kl. 11.00          « 1750,-
Søndag 7. august. Messe kl. 13.00         « 1042,-
Søndag 7. aug. Kaldeisk messe 15.00    «   618,-
Lørdag 13. august. Messe kl. 13.00        «   595,-
Lørdag 13. aug. Eritreisk messe 14.00   «   378,-
Søndag 14. august. Messe kl. 11.00       «  2951,-
Søndag 14. august. Messe kl. 13.00       «  2033,-
Mandag 15. aug. Mariamesse 18.00       « 2599,-
Lørdag 20. august. Messe kl. 13.00        «   849,-
Lørdag 20. aug. spansk messe 14.00      «   422,-
Søndag 21. august. Messe kl. 9.15         «  1678,-
Søndag 21. august. Messe kl. 11.00       «  2786,-
Søndag 21. august. Messe kl. 13.00       «  2156,-

                                                          Sum  kr. 20.472,-

Sum hittil i år: 300.144,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!