Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

mandag 26. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 25.JUNI 2017


 Dette er siste kunngjøringer før sommerferien. De nærmeste ukene blir det ingen kunngjøringer

Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Det er ingen messe torsdag kl. 11 i juli og august.

Torsdag 29. juni er høytiden for apostlene Peter og Paulus. Messe kl. 18.00


Søndag 2. juli er det messe på norsk kl. 11.00 og på vietnamesisk kl. 13.00

Det er ingen messe søndag kl. 09.15 eller kl. 18.00 i juli og august


Det er ingen messer i Mandal, Farsund og Flekkefjord i juli og august.

tirsdag 20. juni 2017

St. Hansaften på Stella Maris
Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris komiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!

mandag 12. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG11.JUNI 2017
Det er messe tirsdag til fredag kl. 18.00


Torsdag 15. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Lørdag 17. juni er det katekese for 8. klasse til vanlig tid. Det er katekese for 9. klasse for dem som ikke var med på Stella Maris. 9. klasse begynner kl. 13.00Søndag 18. juni feirer vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.

Fredag 23. juni er St. Hansaften. Da er alle hjertelig velkommen til St. Hans feiring på Stella Maris i Mandal. Det blir messe kl. 18.00 og deretter grilling og St. Hansbål. Ta med mat og drikke og stoler/ bord eller annet å sitte på. Stella Maris kommiteen stiller med griller. Velkommen alle sammen!


Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

søndag 4. juni 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 4.JUNI 2017
Mandag 5. juni blir det 2. pinsedags høymesse kl. 11.


Tirsdag 6. juni kl. 19.00 er det møte i menighetsrådet

 Onsdag 7.juni har den nye damegruppen møte fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Torsdag 8. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.


Til alle kateketer. Husk lærermøte torsdag kveld.


Lørdag 10. juni er det siste katekese før sommeren. Alle klasser fra 1. til 7. møter til vanlig tid.


Lørdag 10. juni kl. 14.00 er det messe på spansk


Søndag 11. juni kl. 14.00 er det messe på Stella Maris i Mandal.Søndag 18. juni ferier vi Kristi legemsfest og internasjonal dag i menigheten. Det blir en felles utendørs messe på gårdsplassen ved St. Ansgar kirke kl. 11.00 etterfulgt av sakramentsprosesjon og deretter underholdning og internasjonal mat. Denne søndagen blir det ingen andre messer.Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside. Eller se plakat i gangen.

Juniorklubbens sommeravslutning

Med bilder fra Juniorklubbens sommeravslutning i Aquarama i mai takker vi barn og ledere for et flott år, og ønsker alle velkommen tilbake i september. Sommerhilsener fra Dung og Mona.
fredag 2. juni 2017

Kollekt uke 21


Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 9.15                    kr.     956,-
Kr. Himmelfartsd. Stella Maris                         «    1067,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 11.00                   «    1977,-
Kr. Himmelfartsdag 25.5. kl. 18.00                   «      480,-  
Lørdag 27. mai. Messe kl. 13.00                       «      293,-  
Lørdag 27. mai. Messe fransk kl. 16.00            «      273,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 9.15                         «    1696,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 11.00                       «    2452,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 13.00                       «    1667,-
Søndag 28. mai. Stella Maris (konf.saml)         «      290,-
Søndag 28. mai. Messe kl. 18.00                       «     346,-
 
                                                                  SUM kr. 11497,-

Hittil i år :   kr. 219.637,-


Tusen takk for ditt bidrag!

søndag 28. mai 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. MAI 2017

Tirsdag 30. mai kl. 16.30 blir det skriftemål for alle førstekommunionsbarna. Samtidig er det også informasjonsmøte for foreldre og etter messen, øvelse. Det er mulighet for skriftemål også for foreldre og en polsktalende prest vil være til stede også.


Onsdag 31. mai kl. 18.00 er det messe etterfulgt av rosenkransbønn på norsk.


Torsdag 1. juni er det messe kl. 11.00 etterfulgt av felles lunch.

Torsdag 1. juni etter kveldsmessen blir det sommeravslutning for informasjonskurset.


Fredag 2. juni er det messe kl. 18.00


Lørdag 3. juni mai feirer vi barnas første hellige kommunion. Messe kl. 11.00. Ingen messe kl. 13.00 denne dagen.


Søndag 4. juni kl.15.00 er det messe etter kaldeisk ritus


Mandag 5. juni er 2. pinsedag. Messe kl. 11.00
Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside

Kollekt uke 20
Lørdag 20. mai. Messe kl. 13.00                kr.   315,-  
Lørdag 20. mai. Messe spansk kl. 14.00       «   617,-
Søndag 21. mai. Messe kl. 9.15                     « 1334,-
Søndag 21. mai. Messe kl. 11.00                   «  2898,-
Søndag 21. mai. Messe kl. 13.00                   « 2100,-
Søndag 21. mai. Messe kl. 18.00                   «   366,-
 
                                                              SUM kr. 7630,-

Hittil i år :   kr. 208.140,-

Tusen takk for ditt bidrag!


tirsdag 23. mai 2017

Kollekt uke 19


Søndag 7. mai. Messe kaldeisk kl. 15.00             kr.   730,-
Lørdag 13. mai. Messe kl. 13.00                          kr. 1114,-
Søndag 14. mai. Messe kl. 9.15                           «    1707,-
Søndag 14. mai. Messe kl. 11.00                         «    2394,-
Søndag 14. mai. Messe kl. 13.00                         «    2210,-
Søndag 14. mai. Messe Stella Maris 14.00          «      548,-
Søndag 14. mai. Messe kl. 18.00                         «      258,-
 
                                                                     SUM kr. 8961,-

Hittil i år :   kr. 200.510,-

Tusen takk for ditt bidrag!


mandag 22. mai 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. MAI 2017

Tirsdag 23. mai kl. 18.00 er det messe etterfulgt av sakramentstilbedelse


En ny damegruppe vil starte opp her i St. Ansgar menighet. Første møte blir onsdag 24. mai kl. 16.00-18.00. Alle interesserte kvinner er velkommen til en hyggelig prat, håndarbeid og enkel servering i KIGA.

Onsdag 24. mai kl. 18.00 er det messe etterfulgt av rosenkransbønn på norsk.


Torsdag 25. mai er Kristi Himmelfartsdag. Dette er en Høytidsdag med kirkeplikt og derfor blir det messer som på en søndag, dvs. kl. 9.15 på polsk, kl. 11 Høymesse på norsk,  kl. 18 på engelsk. Den vietnamesiske messen er på Stella Maris kl. 11.00

Torsdag 25. mai kl. 19.00 blir det også kurskveld om katolsk tro. Tema er bønn.


Fredag 26. mai er det messe kl. 18.00 etterfulgt av rosenkrans på vietnamesisk.


Lørdag 27. mai er det filippinsk messe kl. 14.00 og messe på fransk kl.16.00

Messene i Farsund og Flekkefjord lørdag 27.mai er avlyst


Søndag 28. mai blir det messe på Stella Maris i Mandal kl. 11.00


Så en invitasjon til alle barn! Bli med på barneleir sør på Stella Maris i Mandal fra 24. juni til 1. juli. For alle fra 8 til 11 år. Påmelding og info på NUKs hjemmeside.

lørdag 13. mai 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. MAI 2017
Tirsdag 16. mai kl. 18.00 er det messe etterfulgt av sakramentstilbedelse


Onsdag 17. mai blir det messe kl. 11.00. NB Merk tiden. Ingen kveldsmesse på 17. mai.

17. mai blir det også i år grillfest i KIGA. Påmelding på liste i gangen eller i KIGA. Pris 200,- pr. voksen. Barn gratis. Festen begynner når borgertoget er ferdig, senest kl. 18.00. Kom gjerne før og se borgertoget fra kirken.


Torsdag 18. mai er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå. Og som vanlig også messe kl.18.00


Fredag 19. mai er det messe kl. 18.00 etterfulgt av rosenkrans på vietnamesisk.

Fredag 19. mai er det også juniorklubb. Denne gangen er juniorklubben på Aquarama. Fra kl. 18.00-21.00 Foreldrene kjører barna til Aquarama og henter dem også der. På denne juniorklubbkvelden er det påmelding, innen 18. mai. Se informasjon uten i gangen eller på bloggen 

Lørdag 20. mai er det katekese for 8. klasse til vanlig tid. 9. klasse har ikke katekese siden de skal på tur til Stella Maris 26. til 28. mai.


Lørdag 20. mai er det messe på spansk kl. 14.00Så er det to kunngjøringer fra Biskop Bernt om vår menighet:

Fra 1. august får menigheten vår en ny prest. Dawid Banas  skal være kapellan i vår menighet og samtidig ansvarlig for polsk sjelesorg i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal.

Etter søknad har biskopen innvilget sogneprest Frode Eikenes  permisjon fra 1. oktober og ut året, dvs tre måneder. I hans fravær har p.Van ansvaret for menigheten.

Juniorklubben på svømmetur

Har du barn fra 3. til 7. klasse?
Nå er det igjen tid for St. Ansgars juniorklubb. Her blir barna kjent med hverandre gjennom forskjellige aktiviteter, og de får en fellesskapsfølelse og en tilhørighet til St. Ansgar menighet.

Dag:          Fredag 19.05. klokka 18.00 - 21.00 i AQUARAMA BAD
                  NB! DET ER PÅMELDING.
                  SISTE frist for å melde seg på er torsdag 18.05.

                 
Bare de som melder seg på innen fristen torsdag 18.05.
                       får billett til Aquarama. Dette på grunn av Aquaramas
                       regler om mange nok voksne til barn under 11 år.

                 
Påmelding til: Dung Phan mob. 41844223 og Mona Jacobsen Jardim mob. 95856044

                  I mai har vi sommeravslutning i AQUARAMA BAD.
                  Vi skal bade og ha det gøy.

                  Foreldrene kjører barna til Aquarama kl. 18.00
                  og henter dem i Aquarama klokka 21.00.

torsdag 11. mai 2017

Ny damegruppe i menigheten!


Mange har sikkert savnet menighetens Damegruppe. Nå har dere sjansen til å bli med i den nye Damegruppen! Jocelyn  Augland er initiativtager, og kan kontaktes hvis man lurer på noe.

 Det er planlagt  oppstart for den 24. mai kl. 16.00 – 18.00.

Da kan man tilbringe et par timer sammen før kveldsmessen. Endelig innhold er ennå ikke bestemt, det vil nok legges opp i fellesskap etter de som møter opp sine ønsker. Sosialt samvær er en viktig del!

 Onsdag 7. juni og onsdag 21. juni. er satt opp som øvrige møtedatoer før sommerferien.

Alle er hjertelig velkommen!

Endringer i prestesituasjonen i St. Ansgar

Som mange sikkert har fått med seg fra  denne ukens kunngjøring fra biskop Bernt, skal det foregår en større forflytning av prester i bispedømmet. Dette påvirker også vår menighet.

Fra 1. august får menigheten vår en kapellan nr to. Det blir da tre prester i menigheten fremover. Dawid Banas  skal være kapellan i vår menighet og samtidig ansvarlig for polsk sjelesorg i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, i tillegg til i vår egen menighet. Samtidig blir p. Sigurd Markussen ny sogneprest i Arendal. Fransiskanerkommuniteten flytter, men hvor de flytter er ennå ikke offentliggjort.  


P. Frode har søkt om og fått permisjon fra 1. oktober og ut året, dvs tre måneder. Etter 18 års sammenhengende prestetjeneste unner vi ham en liten pause, og håper han får hvilt seg skikkelig ut og får sjansen til å lese og oppdatere seg faglig.  I hans fravær har p.Van ansvaret for menigheten.


BANAŚ, Dawid, født 18. juli 1970 i Siemanowice Śląskie (Polen). Oppvokst i Tychy.
Diakonviet 23. april 1995 i Jejkowice, presteviet 11. mai 1996 i Katowice. Inkardinert i erkebispedømmet Katowice
Kom til Norge 2. september 2013.

søndag 7. mai 2017

KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. MAi 2017
Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.Onsdag 10. mai er det rosenkransandakt på norsk etter kveldsmessen.


Torsdag 11. mai er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå.


Torsdag 11. mai er det ny kurskveld om katolsk tro fra kl. 18.45 til kl.21.00.  Tema er  7. til 10. bud.


Lørdag 13. mai er det katekese for 1. til og med 7. klasse til vanlig tid.Samme dag, lørdag 13. mai blir det dugnad på Stella Maris i Mandal. Håper mange kan bli med å gjøre Stella Maris klar for sommeren med rydding og enkelt vedlikehold ute og inne. Ta med mat! Det blir også messe på Stella Maris under dugnaden. Avreise fra St. Ansgar kirke kl. 09.00. Møt opp ved kirken om du trenger transport og om du har ledig plass i din bil.


Søndag 14. mai blir det messe på Stella Maris kl. 14.0017. mai blir det også i år grillfest i KIGA. Påmelding på liste i gangen eller i KIGA. Pris 200,- pr. voksen. Barn gratis. Festen begynner når borgertoget er ferdig, senest kl. 18.00. Kom gjerne før og se borgertoget fra kirken.