Velkommen til St.Ansgar menighet!

Menigheten dekker hele Vest-Agder og deler av Aust-Agder. Sognekirken ligger sentralt i Kristiansand. Det holdes også messer månedlig i Mandal, Farsund og Flekkefjord.

fredag 26. august 2016

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra menighetsrådet august 2016


Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og består av:

Luan Van Nguyen (leder),  Elisabeth Vetland (sekretær), Jocelyn Augland, Mazin Aziz, Randi Birkeland,  Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan,  Martyna Fojcik,  Phong Khac Mai,  Joanna Rodziewicz.


I løpet av det kommende år ønsker p. Frode å starte opp et tilbud for unge voksne. Dette blir sannsynligvis søndager etter aftenmessen. Interesserte kan kontakte ham. Han ønsker også at menigheten skal få et barnekor. For å få til dette er det nødvendig med innsats fra frivillige til å drive koret. Interesserte kan melde seg til ham.

Menighetsrådet ønsker også at det dannes flere komitéer som kan hjelpe til med praktisk arbeid for menigheten. Komitéene vil ha kontaktpersoner fra menighetsrådet, men skal også bestå av andre medlemmer av menigheten. Det er behov for en festkomité som kan stå ansvarlig for diverse arrangementer i menigheten. Vi trenger også en bygnings/eiendomskomité, som kan ta hånd om alt som angår bygningene våre. I tillegg vil selvsagt Stella Mariskomitéen bestå. Alle komitéene trenger medlemmer, så her er det bare å melde seg til sognepresten eller Luan! J


Kollekt uke 31-32-33


Lørdag 6.august. Messe kl. 13.00      Kr     615,-
Søndag 7.august. Messe kl. 11.00          « 1750,-
Søndag 7. august. Messe kl. 13.00         « 1042,-
Søndag 7. aug. Kaldeisk messe 15.00    «   618,-
Lørdag 13. august. Messe kl. 13.00        «   595,-
Lørdag 13. aug. Eritreisk messe 14.00   «   378,-
Søndag 14. august. Messe kl. 11.00       «  2951,-
Søndag 14. august. Messe kl. 13.00       «  2033,-
Mandag 15. aug. Mariamesse 18.00       « 2599,-
Lørdag 20. august. Messe kl. 13.00        «   849,-
Lørdag 20. aug. spansk messe 14.00      «   422,-
Søndag 21. august. Messe kl. 9.15         «  1678,-
Søndag 21. august. Messe kl. 11.00       «  2786,-
Søndag 21. august. Messe kl. 13.00       «  2156,-

                                                          Sum  kr. 20.472,-

Sum hittil i år: 300.144,- 


Hjertelig takk for alle bidrag!

mandag 22. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. AUGUST 2016

Lørdag 27. august er det ingen messe kl. 13.00 i St. Ansgar kirke.
Det er imidlertid messe på tagalog kl. 14.00


Lørdag 27. august kl. 14.00 er det messe i Lyngdal. Messen feires i det nyinnviede Lyngdal kirkesenter. Rett over veien fra Lyngdal kirke.


Søndag 28. august tar St. Ansgar menighet farvel med pater Piotr, vår kapellan gjennom de to siste årene. Han vil være med i alle tre messer neste søndag og etter messen har alle mulighet til å hilse på ham, takke ham og ønske ham lykke til med hans nye oppgaver i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Porsgrunn.

tirsdag 16. august 2016

Velkommen til katekeseåret 2016/2017 i St. Ansgar menighet!


Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdom andre katolske barn/ungdom og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.
For 1. klasse til 7. klasse er katekesen på lørdager:
1. klasse til 4. klasse klokken 10.00 – 14.00.
5. klasse til 7. klasse klokken 13.00. – 17.00.

Det er katekese på disse lørdagene:
Høsten 2016: 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. desember
Våren 2017: 14. januar, 11. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai og 10. juni

I 2017 er det 1. kommunion lørdag 3. juni.

Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13.00 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen.  

For 8. klasse og 9. klasse er det katekesen på lørdager:
8. klasse og 9. klasse klokken 11.00 - 15.00

Dette er katekesekalenderen:
Høsten 2016
: 17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember
Våren 2017: 21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni

I 2017 er det konfirmasjon 2. september. 

Kontingent for katekesen:

Kontingent for katekesen er 300 kr pr barn (maks 500,- pr familie). For 9. klasse er det en egen kontingent på 500 kroner per konfirmant. Dette inkluderer konfirmanttur til Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Dette kan betales kontant eller med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets navn og klasse.

søndag 14. august 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. AUGUST 2016

I morgen, mandag 15. august feirer vi Høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Alle er velkommen til høymesse kl. 18.00


Neste søndag, 21. august, starter messe kl. 09.15 opp igjen. Fordi p. Piotr fortsatt er på ferie blir messen feiret på norsk og polsk.

fredag 12. august 2016

Marias opptagelse i himmelen

Mandag 15. august er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen.
Dagen feires med høymesse kl 18 i St.Ansgar.


 katolsk.no kan vi lese:
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.


Mer om denne minnedagen hertorsdag 4. august 2016

Kollekt uke 29/30Lørdag 23. juli. Messe kl. 13.00         Kr   395,-
Lørdag 23. juli. Tagalogmesse kl. 14    «   590,-
Søndag 24. juli. Messe kl. 11.00           « 3709,-
Søndag 24. juli. Messe kl. 13.00           « 1736,-
Fredag 29. juli. Olavsmesse kl. 18.00   «   682,-
Lørdag 30. juli. Messe kl. 13.00            «   542,-
Søndag 31. juli. Messe kl. 11.00            « 2900,-
Søndag 31. juli. Messe kl. 13.00            « 1943,-


                                                Sum  kr. 12 497,-

                      Sum hittil i år: 279.672,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!

lørdag 23. juli 2016

Olsok i St. AnsgarFredag 29.juli er Høytiden for Hellig Olav, Norges vernehelgen. Det blir høymesse kl. 18.00.

Etter høymessen er alle invitert til Oslokfest med rømmegrøt, spekemat og øl, ute hvis fint vær, ellers inne i KIGA. På grunn av at maten må beregnes så må dere melde dere på hvis dere vil ha mat! PÅMELDING til p. Frode etter søndagsmessen og senest onsdag 27.7.

Les mer om hvorfor vi feirer Olsok her

KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. JUlI 2016St. Ansgar menighet får ny kapellan. Biskop Bernt Eidsvig har utnevnt pater Peter Van Nguyen til kapellan i St. Ansgar menighet fra 3. oktober. Han vil bo i kapellansleiligheten i 3. etasje i KIGA. Peter Van er født 15. september 1972 og ble presteviet 24. juni 2000. Flere vil huske ham fra tiden som prestestudent og diakon her i St. Ansgar i 1998-1999.
Vi ønsker ham hjertelig velkommen tilbake!

Etter at pater Piotr Gwidz flytter til Tønsberg har Biskop Bernt bedt om at ansvaret for polsk sjelesorg overtas av de polske fransiskanerpatrene i Arendal. Dette klosteret har i år fått en ny prest så de er tre polsktalende prester der. Ansvarlig for polsk sjelesorg i Kristiansand blir pater Grzegorz (Gregor) Gryz OFM. Han overtar fra søndag 11. september. Messe på polsk kl. 9.15 fortsetter som før.Fredag 29.juli er Høytiden for Hellig Olav, Norges vernehelgen. Det blir høymesse kl. 18.00.

Etter høymessen er alle invitert til Oslokfest med rømmegrøt, spekemat og øl, ute hvis fint vær, ellers inne i KIGA. På grunn av at maten må beregnes så må dere melde dere på hvis dere vil ha mat! PÅMELDING til p. Frode etter søndagsmessen og senest onsdag 27.7.

fredag 22. juli 2016

Ny kapellan i St. Ansgar!Fra 3. oktober får menigheten ny kapellan, p. Peter Van Nguyen.
Som mange husker hadde han praksistid hos oss i forbindelse med studiene sine. Hva han har gjort siden kan man lese om her

Vi ønsker ham hjertelig velkommen tilbake!

Kollekt uke 28


Lørdag 16. juli. Messe kl. 13.00   kr.    607,-
Søndag 17. juli. Messe kl. 9.15     «    1055,-
Søndag 17. juli. Messe kl. 11.00   «    4255,-
Søndag 13. Juli. Messe kl. 13.00   «   1988,-

                                                  Sum  kr.7905,-

Sum hittil i år: 267.175,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!

fredag 15. juli 2016

Kollekt uke 26 og 27

Kollekt uke 26
Lørdag 2. juli. Messe kl. 13.00     kr.  236,-
Søndag 3. juli. Messe kl.9.15        «    936,-
Søndag 3. juli. Messe kl. 11.00     «  1357,-
Søndag 3. juli. Messe kl. 13.00     «  1495,-
Søndag 3. juli. Kaldeisk messe    «    411,-

                                               SUM      kr. 4435,-

Sum hittil i år                     kr. 252.942,-


Kollekt uke 27
Onsdag 6. juli. Eritreisk messe 16.00 kr.    289,-
Lørdag 9. juli. Messe kl. 13.00              «   674,-
Søndag 10. juli. Messe kl. 9.15             « 1263,-
Søndag 10. juli. Messe kl. 11.00           « 2202,-
Søndag 10. Juli. Messe kl. 13.00           « 1900,-

                                                      Sum  kr.6328,-

Sum hittil i år: 259.270,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!

fredag 1. juli 2016

Messetider i St. Ansgar menighet for juli og august 2016
Søndag kl. 11.00 Høymesse

              «   13.00 Messe på vietnamesisk


Tirsdag – fredag kl. 18.00 Messe


Lørdag                 «    13.00 MesseMesse på polsk. kl. 9.15:
Søndag 3. juli, 10. juli, 17. juli, 21. august og 28. august.


Messe i Lyngdal: Lørdag 27. august kl. 14.00


Ingen messe i Farsund, Flekkefjord og Mandal i juli og august.

tirsdag 28. juni 2016

Kollekt uke 25Lørdag 25. juni. Messe kl. 13.00           kr.   374,-
Lørdag 25. juni. Messe tagalog kl. 14      «   894,-
Søndag 26. juni. Messe kl. 9.15                « 1240,- 
Søndag 26. juni. Messe kl. 11.00              « 2177,-
Søndag 26. juni. Messe kl. 13.00              « 1884,-
Søndag 26. juni. Messe Stella Maris         «   521,-
Søndag 26. juni. Messe kl. 18.00              «   444,-

                                                        Sum  kr.7534,-

Sum hittil i år: 248.507,-  


Hjertelig takk for alle bidrag!

søndag 26. juni 2016

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. JUNI 2016I sommerperioden, det vil si juli og august blir det ikke vanlige kunngjøringer, bare kunngjøringer hvis det er noe spesielt.


I juli og august blir det ingen messe på søndag kl. 18.00.


Messer tirsdag til fredag kl. 18.00 og lørdag kl. 13.00 går som normalt.


Messe på polsk søndag kl. 09.30 faller bort i perioden 24. juli til 21. august. 


Messe på søndag kl. 11.00 og 13.00 går som vanlig.Det blir ingen messe i Farsund og Flekkefjord i juli og august.